Blogu' lu' Blogescu - A BRAVE NEW WORLD


Dialog imaginar: Am spus că nu mă consider un Socrate. Dar cum vă socotiţi? Popă, zic. Şi unde aveti parohia? - N-am parohie, dar spovedesc pe unde pot.

miercuri, 10 decembrie 2008

De urgisirea neamulu nostru moldovinesc

Vă leato 2008, pristăvitu-s-ar tăţ munteni fuduli şî proşti cari o'ngropat Moldova cu jali şî pustiiri. Câ muntenii hicleni sî ţînură doar di sfat şî prieteşug cu turcii întinzându strâmbătatea şî răotatea lor pisti noi. Câ ei n-o avutu niciodată mânăstiri ca a noastri, dealuri şî suhaturi ca a noastri. Şî nici slove ca a noastri şi nici nu o scrisu letopiseţe sau alti izvoadi câ ei la târguit şî înşalat au prilejuitu şupurind prin satili şî târgurili Moldovii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 

blogger templates | Make Money Online